มานุษยวิทยากับกวีนิพนธ์

ชัชชล อัจนากิตติ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา เกิดวิธีการเชิงทดลองในการสร้างงานชาติพันธุ์นิพนธ์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การเขียนกวีนิพนธ์ก็เช่นกัน แม้จะไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก แต่ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท้าทาย “แบบแผน” ในการเขียนงานทางมานุษยวิทยา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2566). มานุษยวิทยากับกวีนิพนธ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=511

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "มานุษยวิทยากับกวีนิพนธ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=511>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2566. "มานุษยวิทยากับกวีนิพนธ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=511 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 289.73 KB