ระหว่างทางกลับเมืองพรับแพรว

ฮาฟิส เด็นเนียม | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทกวีที่เกิดจากความสนใจกระบวนการกลายเป็นคนนอกในบ้านตัวเองของคนหนึ่ง จากสถานการณ์ขัดแย้งระดับต่าง ๆ ที่หากมองจากสายตาทั่วไปอาจไม่เห็น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ฮาฟิส เด็นเนียม. (2566). ระหว่างทางกลับเมืองพรับแพรว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=495

MLA

ฮาฟิส เด็นเนียม. "ระหว่างทางกลับเมืองพรับแพรว". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=495>

HARVARD

ฮาฟิส เด็นเนียม, 2566. "ระหว่างทางกลับเมืองพรับแพรว", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=495 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 371.63 KB