ฉันมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะกลับบ้านไปด้วยกัน

อาดีลัน หะยีมายอ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทกวีที่เขียนจากเหตุการณ์เดิม ๆ ซ้ำ ๆ ที่เกิดขึ้นในที่เดิม ๆ ซ้ำ ๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการจดบันทึกภาพของความไม่ปกติ เมื่อคนที่อยู่ในสถานการณ์ปกติอ่าน จะพบว่า “เฮ้ย นี่มันภาวะสงครามชัด ๆ ”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อาดีลัน หะยีมายอ. (2566). ฉันมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะกลับบ้านไปด้วยกัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=493

MLA

อาดีลัน หะยีมายอ. "ฉันมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะกลับบ้านไปด้วยกัน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=493>

HARVARD

อาดีลัน หะยีมายอ, 2566. "ฉันมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะกลับบ้านไปด้วยกัน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=493 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 131.75 KB