งูใหญ่กับหญิงสาว

สาริศา พรหมพจนารถ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เรื่องสั้นที่มีแรงบันดาลใจจากการฟังเรื่องเล่า โดยเฉพาะเรื่องราวคติชนที่แฝงไปด้วยความเชื่อ คำสอนที่ลุ่มลึกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้รู้สึกได้ถึงความรุ่มรวยในภูมิปัญญาเหล่านั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สาริศา พรหมพจนารถ. (2566). งูใหญ่กับหญิงสาว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=492

MLA

สาริศา พรหมพจนารถ. "งูใหญ่กับหญิงสาว". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=492>

HARVARD

สาริศา พรหมพจนารถ, 2566. "งูใหญ่กับหญิงสาว", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=492 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 325.63 KB