สาบม่วง วัชพืชต่างถิ่นในไร่ชุมชนชาติพันธุ์

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพล่ง จังหวัดอุทัยธานี กำลังประสบปัญหาสาบม่วงหรือสาบแมว พืชสายพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนหลังจากเริ่มหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. (2566). สาบม่วง วัชพืชต่างถิ่นในไร่ชุมชนชาติพันธุ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=479

MLA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. "สาบม่วง วัชพืชต่างถิ่นในไร่ชุมชนชาติพันธุ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=479>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์, 2566. "สาบม่วง วัชพืชต่างถิ่นในไร่ชุมชนชาติพันธุ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=479 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 950.36 KB