นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในค่ายทหาร

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การเข้าไปทำงานในค่ายทหารทำให้นักมานุษยวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่เชิงการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การทำงานของนักมานุษยวิทยาจึงเผชิญกับความย้อนแย้งและปัญหาทางจริยธรรม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในค่ายทหาร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=478

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในค่ายทหาร". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=478>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในค่ายทหาร", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=478 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 337.94 KB