ใกล้/ไกลในชีวิตทางสังคม

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์ ชีวิตทางสังคมที่ดำเนินไปผ่านการเดินทางและการสนทนาบนหน้าจอทำให้ความใกล้ชิดงอกเงยขึ้นมาจากความไกลจนเกิดสภาวะข้ามพื้นที่ (translocal)

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). ใกล้/ไกลในชีวิตทางสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=477

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "ใกล้/ไกลในชีวิตทางสังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=477>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "ใกล้/ไกลในชีวิตทางสังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=477 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 280.02 KB