เรื่องเล่าทางการแพทย์และการจดบันทึกคู่ขนาน

ชัชชล อัจนากิตติ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ภายใต้กระบวนการสร้างและเล่าเรื่องเล่าให้ตัวเองและผู้อื่น ในห้วงเวลานั้นเองที่ทำให้มนุษย์ได้ค่อย ๆ เติบโตขึ้นผ่านการให้ความหมายว่า “เราเป็นใคร” และ “เราจะกลายเป็นใคร”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2566). เรื่องเล่าทางการแพทย์และการจดบันทึกคู่ขนาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=471

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "เรื่องเล่าทางการแพทย์และการจดบันทึกคู่ขนาน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=471>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2566. "เรื่องเล่าทางการแพทย์และการจดบันทึกคู่ขนาน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=471 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 286.22 KB