• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อิทธิพล ศาสนา เงินตรา: นานาทรรศนะว่าด้วยการซื้อเสียง กับสังคมมลายูมุสลิม

อิทธิพล ศาสนา เงินตรา: นานาทรรศนะว่าด้วยการซื้อเสียง กับสังคมมลายูมุสลิม

นิฌามิล หะยีซะ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในช่วงที่สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง บทความนี้จะชวนถกเรื่องการซื้อเสียงในบริบทสังคมมลายูมุสลิม ซึ่งมีความเป็นมลายูและหลักการทางศาสนาอิสลามกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรมการเมือง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). อิทธิพล ศาสนา เงินตรา: นานาทรรศนะว่าด้วยการซื้อเสียง กับสังคมมลายูมุสลิม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=470

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "อิทธิพล ศาสนา เงินตรา: นานาทรรศนะว่าด้วยการซื้อเสียง กับสังคมมลายูมุสลิม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=470>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "อิทธิพล ศาสนา เงินตรา: นานาทรรศนะว่าด้วยการซื้อเสียง กับสังคมมลายูมุสลิม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=470 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 445.25 KB