สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา

​​​​​​​จรรยา ยุทธพลนาวี | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

"ทบทวนสถานะความรู้ทางมานุษยวิทยาในสังคมไทยในแต่ละสมัยผ่านกรอบแนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาที่แตกต่างและหลากหลายตามเงื่อนไขในแต่ละช่วงเวลาจากนักมานุษยวิทยากว่า 40 ท่าน สะท้อนความคิดเห็น และพัฒนาการของมานุษยวิทยาใน 15 ประเด็นสำคัญ"

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

​​​​​​​จรรยา ยุทธพลนาวี. (2566). สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=467

MLA

​​​​​​​จรรยา ยุทธพลนาวี. "สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=467>

HARVARD

​​​​​​​จรรยา ยุทธพลนาวี, 2566. "สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=467 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 250.9 KB