• หน้าหลัก
  • บทความ
  • จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายในการปกป้องนิเวศและประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม

จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายในการปกป้องนิเวศและประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม

กฤษฎา บุญชัย | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่าน 16 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้สร้างความเสียหายต่อนิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ภายใต้โครงสร้างความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมที่นับวันยิ่งขยายตัว

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

กฤษฎา บุญชัย. (2566). จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายในการปกป้องนิเวศและประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=466

MLA

กฤษฎา บุญชัย. "จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายในการปกป้องนิเวศและประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=466>

HARVARD

กฤษฎา บุญชัย, 2566. "จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายในการปกป้องนิเวศและประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=466 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 321.98 KB