นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในขั้วโลกใต้

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการศึกษาความสามารถของมนุษย์ในการอาศัยอยู่ในขั้วโลกใต้ ทดสอบความสามารถที่จะทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นเพื่อศึกษาการปรับตัวทางร่างกาย ความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในขั้วโลกใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=465

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในขั้วโลกใต้". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=465>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในขั้วโลกใต้", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=465 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 145.73 KB