มนุษย์ ต้นไม้ และการเยียวยา

ณัฐนรี ชลเสถียร | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อิทธิพลของจุดเปลี่ยนทางภววิทยา ทำให้ความสนใจต่อการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ถูกทบทวนใหม่ ต้นไม้ก็ได้รับการพิจารณาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตได้ สะท้อนให้เห็นความสามารถ สติปัญญาและความเป็นสังคมของต้นไม้ว่ามีลักษณะอย่างไร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ณัฐนรี ชลเสถียร. (2566). มนุษย์ ต้นไม้ และการเยียวยา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=460

MLA

ณัฐนรี ชลเสถียร. "มนุษย์ ต้นไม้ และการเยียวยา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=460>

HARVARD

ณัฐนรี ชลเสถียร, 2566. "มนุษย์ ต้นไม้ และการเยียวยา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=460 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 495.65 KB