“การย้ายถิ่นศึกษา” กับมานุษยวิทยาในการย้ายถิ่น

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ถูกนิยามว่าเป็นยุคสมัยแห่งการย้ายถิ่น ซึ่งระดับและรูปแบบที่หลากหลายได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). “การย้ายถิ่นศึกษา” กับมานุษยวิทยาในการย้ายถิ่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=459

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "“การย้ายถิ่นศึกษา” กับมานุษยวิทยาในการย้ายถิ่น". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=459>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "“การย้ายถิ่นศึกษา” กับมานุษยวิทยาในการย้ายถิ่น", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=459 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 436.49 KB