สะท้อนความตายผ่านมานุษยวิทยา

ภานรินทร์ น้ำเพชร | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แม้ว่าความตายอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่หากมองในมุมของมานุษยวิทยา ความตายมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนประเทศ อย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ภานรินทร์ น้ำเพชร. (2566). สะท้อนความตายผ่านมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=457

MLA

ภานรินทร์ น้ำเพชร. "สะท้อนความตายผ่านมานุษยวิทยา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=457>

HARVARD

ภานรินทร์ น้ำเพชร, 2566. "สะท้อนความตายผ่านมานุษยวิทยา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=457 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 145.69 KB