คน ระคน ละคร

วรินกานต์ ศรีชมภู | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือถ่ายทอดประสบการณ์จากการสอนหนังสือสายสื่อสารมวลชน มาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วง พ.ศ. 2556-2559

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วรินกานต์ ศรีชมภู. (2566). คน ระคน ละคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=456

MLA

วรินกานต์ ศรีชมภู. "คน ระคน ละคร". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=456>

HARVARD

วรินกานต์ ศรีชมภู, 2566. "คน ระคน ละคร", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=456 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 393.54 KB