ชาวบ้านกลุ่มใหม่ในฐานะผู้ประกอบการทางการเมือง

ชัยพงษ์ สำเนียง | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้นำพาผู้คนออกจากภาคเกษตรกรรมเข้าไปทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้เกิด “คนชั้นกลางในชนบท” ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยพงษ์ สำเนียง. (2566). ชาวบ้านกลุ่มใหม่ในฐานะผู้ประกอบการทางการเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=455

MLA

ชัยพงษ์ สำเนียง. "ชาวบ้านกลุ่มใหม่ในฐานะผู้ประกอบการทางการเมือง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=455>

HARVARD

ชัยพงษ์ สำเนียง, 2566. "ชาวบ้านกลุ่มใหม่ในฐานะผู้ประกอบการทางการเมือง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=455 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 338.83 KB