ต้องเนรเทศ

จรรยา ยุทธพลนาวี | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“ต้องเนรเทศ” ผลงานชิ้นสุดท้ายของ “วัฒน์ วรรลยางกูร” นักเขียนรางวัลศรีบูรพา เจ้าของผลงานเขียนที่มีชื่อเสียง ได้รับทั้งรางวัลและคำชมเชยจากผู้อ่านมานับไม่ถ้วน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2566). ต้องเนรเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=454

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ต้องเนรเทศ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=454>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2566. "ต้องเนรเทศ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=454 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 329.99 KB