สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP05 ตอน เลือดร้อน

ดอกรัก พยัคศรี | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนทำความรู้จักสำนวน “เลือดร้อน” จาก หนังสือสมุดไทยตำรายาโรคลมของวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม และสอดคล้องกับที่พบในคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่ชื่อว่า “คัมภีร์ชวดาร”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2566). สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP05 ตอน เลือดร้อน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=451

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP05 ตอน เลือดร้อน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=451>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2566. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP05 ตอน เลือดร้อน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=451 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 412.18 KB