• หน้าหลัก
  • บทความ
  • การเมืองแห่งความหวัง: ชาวบ้านผู้ประกอบการทางการเมือง ชาวบ้านผู้ตื่นตัว และชาวนาการเมือง

การเมืองแห่งความหวัง: ชาวบ้านผู้ประกอบการทางการเมือง ชาวบ้านผู้ตื่นตัว และชาวนาการเมือง

ชัยพงษ์ สำเนียง | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การอธิบายการเมืองในโลกทัศน์ของชาวบ้านมักถูกมองว่าตกอยู่ภายใต้วาทกรรม โง่ จน เจ็บ และไม่สามารถคิดเชิงนามธรรมได้ บทความนี้จะเผยข้อต้นพบว่าการเมืองของชาวบ้านไม่สอดคล้องกับความเข้าใจทั่วไปของคนในสังคมที่ตกอยู่กับมายาคติข้างต้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยพงษ์ สำเนียง. (2566). การเมืองแห่งความหวัง: ชาวบ้านผู้ประกอบการทางการเมือง ชาวบ้านผู้ตื่นตัว และชาวนาการเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=450

MLA

ชัยพงษ์ สำเนียง. "การเมืองแห่งความหวัง: ชาวบ้านผู้ประกอบการทางการเมือง ชาวบ้านผู้ตื่นตัว และชาวนาการเมือง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=450>

HARVARD

ชัยพงษ์ สำเนียง, 2566. "การเมืองแห่งความหวัง: ชาวบ้านผู้ประกอบการทางการเมือง ชาวบ้านผู้ตื่นตัว และชาวนาการเมือง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=450 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 366.73 KB