สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP04 ตอน ไม่กินเส้น

ดอกรัก พยัคศรี | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนค้นหาที่มาของสำนวน “ไม่กินเส้น” จากตำราการนวดแผนโบราณ จากฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2566). สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP04 ตอน ไม่กินเส้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=441

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP04 ตอน ไม่กินเส้น". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=441>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2566. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP04 ตอน ไม่กินเส้น", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=441 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 585.27 KB