อย่ามาเล่นกับ “ไฟ” ของคนเริ่มทำงานใหม่

นิฌามิล หะยีซะ | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

คนเริ่มทำงานใหม่คือกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบและเพิ่งเริ่มต้นทำงาน โดยทั่วไปมักหมายถึงผู้เรียนจบ ป.ตรี ผ่านการพัฒนาทักษะเฉพาะทางและก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานและการได้รับค่าจ้าง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). อย่ามาเล่นกับ “ไฟ” ของคนเริ่มทำงานใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=437

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "อย่ามาเล่นกับ “ไฟ” ของคนเริ่มทำงานใหม่". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=437>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "อย่ามาเล่นกับ “ไฟ” ของคนเริ่มทำงานใหม่", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=437 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 342.02 KB