ทำบุญปล่อยปลา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ธนพล เลิศเกียรติธำรง | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านความเชื่อเกี่ยวกับการปล่อยปลาของสังคมไทยพุทธไปพร้อมกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยปลา โดยวิธีคิด “การมีชีวิต” ของปลา และแนวคิดเรื่อง “การทำบุญ” ในศาสนาพุทธ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติธำรง. (2566). ทำบุญปล่อยปลา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=436

MLA

ธนพล เลิศเกียรติธำรง. "ทำบุญปล่อยปลา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=436>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติธำรง, 2566. "ทำบุญปล่อยปลา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=436 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 280.17 KB