ราษฎร์บัณฑิตยสถานในท้องถิ่นอินเทอร์เน็ตไทย

สรัช สินธุประมา | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การเติบโตของสื่อสังคมในไทยหลายปีมานี้ เปิดโอกาสให้คำในภาษาถิ่นต่าง ๆ ที่เคยถูกเบียดบังด้วยภาษาทางการ ได้กลับมามีชีวิตโลดแล่นอยู่ในสังคมออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนความหมายข้ามพื้นที่และเวลา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สรัช สินธุประมา. (2566). ราษฎร์บัณฑิตยสถานในท้องถิ่นอินเทอร์เน็ตไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=435

MLA

สรัช สินธุประมา. "ราษฎร์บัณฑิตยสถานในท้องถิ่นอินเทอร์เน็ตไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=435>

HARVARD

สรัช สินธุประมา, 2566. "ราษฎร์บัณฑิตยสถานในท้องถิ่นอินเทอร์เน็ตไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=435 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 240.41 KB