พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน

นวพรรณ ภัทรมูล | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนทำความรู้จัก “พรานบุญ” นายพรานในวรรณคดีเรื่อง พระสุธน-มโนห์รา ผ่านหน้ากากพรานบุญ ที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการหน้ากากมนุษย์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นวพรรณ ภัทรมูล. (2566). พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=434

MLA

นวพรรณ ภัทรมูล. "พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=434>

HARVARD

นวพรรณ ภัทรมูล, 2566. "พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=434 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 340.13 KB