กระต่ายในนิทานชาดก

นิสา เชยกลิ่น | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านตำนานเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์ ต้อนรับปีกระต่าย จากจตุกกนิบาต ในนิบาตชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาเป็นกระต่าย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิสา เชยกลิ่น. (2566). กระต่ายในนิทานชาดก. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=430

MLA

นิสา เชยกลิ่น. "กระต่ายในนิทานชาดก". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=430>

HARVARD

นิสา เชยกลิ่น, 2566. "กระต่ายในนิทานชาดก", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=430 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 566.56 KB