มานุษยวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม

ปาณิภา สุขสม | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านการศึกษาอาชญากรรมในมุมมองทางมานุษยวิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกถึงปัจจุบัน ที่มีการหันมาสนใจบทบาทของ “สิ่งอื่น” นอกเหนือจากมนุษย์ ในฐานะเป็นผู้กระทำการร่วมในอาชญากรรม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปาณิภา สุขสม. (2566). มานุษยวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=429

MLA

ปาณิภา สุขสม. "มานุษยวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=429>

HARVARD

ปาณิภา สุขสม, 2566. "มานุษยวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=429 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 311.35 KB