• หน้าหลัก
  • บทความ
  • คำบอกเล่าประสบการณ์เดินเรือสินค้ากลางพายุทะเลคลั่ง จาก “ตำราเรื่องมหัศจรรย์แห่งอินเดีย”

คำบอกเล่าประสบการณ์เดินเรือสินค้ากลางพายุทะเลคลั่ง จาก “ตำราเรื่องมหัศจรรย์แห่งอินเดีย”

สุนิติ จุฑามาศ | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนศึกษาเรื่องราวเล่าขานและบันทึกเอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์ของชาวเรือของชนชาติต่าง ๆ ที่สั่งสมและตกทอดมาถึงปัจจุบัน ทั้งทักษะการเดินเรือ การผจญภัยและตำนานต่าง ๆ ที่พบเจอในท้องทะเล

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุนิติ จุฑามาศ. (2566). คำบอกเล่าประสบการณ์เดินเรือสินค้ากลางพายุทะเลคลั่ง จาก “ตำราเรื่องมหัศจรรย์แห่งอินเดีย”. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=427

MLA

สุนิติ จุฑามาศ. "คำบอกเล่าประสบการณ์เดินเรือสินค้ากลางพายุทะเลคลั่ง จาก “ตำราเรื่องมหัศจรรย์แห่งอินเดีย”". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=427>

HARVARD

สุนิติ จุฑามาศ, 2566. "คำบอกเล่าประสบการณ์เดินเรือสินค้ากลางพายุทะเลคลั่ง จาก “ตำราเรื่องมหัศจรรย์แห่งอินเดีย”", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=427 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 606.3 KB