นายูดือแปราม : ชาวมลายูไกลบ้านในกรุงเทพฯ

นิฌามิล หะยีซะ | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนสำรวจบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาเกี่ยวกับชาวมลายู ที่เดินทางพลัดถิ่นจากบ้านเกิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงบนพื้นที่ที่เรียกว่า “หน้าราม”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). นายูดือแปราม : ชาวมลายูไกลบ้านในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=424

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "นายูดือแปราม : ชาวมลายูไกลบ้านในกรุงเทพฯ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=424>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "นายูดือแปราม : ชาวมลายูไกลบ้านในกรุงเทพฯ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=424 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 323.92 KB