น้ำกับชีวิตของชุมชนเกาะกง จังหวัดสุโขทัย

กฤชกร กอกเผือก | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชุมชนเกาะกงเป็นชุมชนชาวแพจะผูกเรือนแพเรียงรายอยู่รอบเกาะกงริมฝั่งแม่น้ำยม ซึ่งเป็นชุมชนประมงพื้นถิ่นดั้งเดิม ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปปลูกเรือนบนที่ดินมากขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

กฤชกร กอกเผือก. (2566). น้ำกับชีวิตของชุมชนเกาะกง จังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=422

MLA

กฤชกร กอกเผือก. "น้ำกับชีวิตของชุมชนเกาะกง จังหวัดสุโขทัย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=422>

HARVARD

กฤชกร กอกเผือก, 2566. "น้ำกับชีวิตของชุมชนเกาะกง จังหวัดสุโขทัย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=422 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 665.98 KB