รายงานสถานการณ์ชาติพันธุ์ ประจำปี 2565

เจษฎา เนตะวงศ์, สุดารัตน์ ศรีอุบล | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้รวบรวบข้อมูล เพื่อเน้นย้ำให้เห็นสถานการณ์ที่โดดเด่นและแสดงความก้าวหน้าของการทำงานด้านชาติพันธุ์มานำเสนอ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

เจษฎา เนตะวงศ์, สุดารัตน์ ศรีอุบล. (2566). รายงานสถานการณ์ชาติพันธุ์ ประจำปี 2565. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=419

MLA

เจษฎา เนตะวงศ์, สุดารัตน์ ศรีอุบล. "รายงานสถานการณ์ชาติพันธุ์ ประจำปี 2565". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=419>

HARVARD

เจษฎา เนตะวงศ์, สุดารัตน์ ศรีอุบล, 2566. "รายงานสถานการณ์ชาติพันธุ์ ประจำปี 2565", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=419 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.46 MB