สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP03 ตอน แทรกยาดำ

ดอกรัก พยัคศรี | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนทำความรู้จักสำนวน “แทรกยาดำ” จากเอกสารตำรายาเกร็ดแผนโบราณ ของหมอเห สายโกสินทร์ แพทย์แผนโบราณชั้น 2 วัดท่าพูด นครปฐม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2566). สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP03 ตอน แทรกยาดำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=417

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP03 ตอน แทรกยาดำ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=417>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2566. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP03 ตอน แทรกยาดำ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=417 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 642.29 KB