เทศกาล (ประดิษฐ์) คริสต์มาส

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความที่ตั้งคำถามว่าทำไมเทศกาลคริสต์มาสจึงได้รับการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก คริสต์มาสในฐานะที่เป็นเทศกาลที่มนุษย์สร้างขึ้น สะท้อนภาพของมนุษย์เองในแง่มุมใดได้บ้าง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). เทศกาล (ประดิษฐ์) คริสต์มาส. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=416

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "เทศกาล (ประดิษฐ์) คริสต์มาส". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=416>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "เทศกาล (ประดิษฐ์) คริสต์มาส", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=416 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 567.97 KB