ภาพเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องสู่สายตาผู้คนทั่วโลก บทความนี้จะชวนสำรวจภาพภูเขาไฟระเบิดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรเขียนบอกเล่าเรื่องราวแต่ก็ได้บันทึกภาพเหล่านั้นไว้เช่นกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. (2566). ภาพเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ยุคก่อนประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=415

MLA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. "ภาพเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ยุคก่อนประวัติศาสตร์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=415>

HARVARD

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2566. "ภาพเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ยุคก่อนประวัติศาสตร์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=415 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.9 MB