ท้าวเวสสุวรรณ: วัตถุในอุตสาหกรรมความเชื่อ

ปุรินทร์ นาคสิงห์ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนึ่งในวัตถุทางความเชื่อที่มาแรงในปีนี้ ที่เน้นผลในด้านโชคลาภและป้องกันภูติผีปีศาจในฐานะ “ธนบดี” และ “เจ้าแห่งยักษ์ นายแห่งผี”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปุรินทร์ นาคสิงห์. (2565). ท้าวเวสสุวรรณ: วัตถุในอุตสาหกรรมความเชื่อ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=412

MLA

ปุรินทร์ นาคสิงห์. "ท้าวเวสสุวรรณ: วัตถุในอุตสาหกรรมความเชื่อ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=412>

HARVARD

ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2565. "ท้าวเวสสุวรรณ: วัตถุในอุตสาหกรรมความเชื่อ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=412 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 565.95 KB