• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ภาษีสุนัข: การเปลี่ยนวิถีการผลิตของระบอบอาณานิคมในแอฟริกาใต้

ภาษีสุนัข: การเปลี่ยนวิถีการผลิตของระบอบอาณานิคมในแอฟริกาใต้

พนา กันธา | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ระบบการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับการขาดแคลนแรงงาน และเอื้อต่อเจ้าอาณานิคม ไม่เว้นแม้แต่ภาษีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ เช่นในแอฟริกาใต้ นั่นคือ “ภาษีสุนัข”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พนา กันธา. (2565). ภาษีสุนัข: การเปลี่ยนวิถีการผลิตของระบอบอาณานิคมในแอฟริกาใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=409

MLA

พนา กันธา. "ภาษีสุนัข: การเปลี่ยนวิถีการผลิตของระบอบอาณานิคมในแอฟริกาใต้". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=409>

HARVARD

พนา กันธา, 2565. "ภาษีสุนัข: การเปลี่ยนวิถีการผลิตของระบอบอาณานิคมในแอฟริกาใต้", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=409 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 786.32 KB