สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP.02 ตอน ลงแดง

ดอกรัก พยัคศรี | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านที่มาของสำนวนลงแดงที่มีใช้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช จนถึงปัจจุบันว่ามีพลวัตอย่างไร และการค้นพบคำว่าลงแดง ในตำรายาฉบับหมอเห สายโกสินทร์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2565). สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP.02 ตอน ลงแดง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=407

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP.02 ตอน ลงแดง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=407>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2565. "สำนวนภาษาจากยาหม้อใหญ่ EP.02 ตอน ลงแดง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=407 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 552.26 KB