มานุษยวิทยากับการใส่ใจดูแลในโรงพยาบาล

ณัฐนรี ชลเสถียร | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ใช้ทำความเข้าใจการใส่ใจดูแล โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ซึ่งกว่า 2 ทศวรรศที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องการใส่ใจดูแลเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสายสังคมศาสตร์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ณัฐนรี ชลเสถียร. (2565). มานุษยวิทยากับการใส่ใจดูแลในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=406

MLA

ณัฐนรี ชลเสถียร. "มานุษยวิทยากับการใส่ใจดูแลในโรงพยาบาล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=406>

HARVARD

ณัฐนรี ชลเสถียร, 2565. "มานุษยวิทยากับการใส่ใจดูแลในโรงพยาบาล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=406 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 311.72 KB