ข้าวของสามัญในพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา

สุธาสินี บุญเกิด | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนสัมผัสข้าวของที่มีความหมายและความทรงจำ ความรัก และความไร้เดียงสา ในพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา ผ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก รู้จักกันในนาม “The Museum of Innocence”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุธาสินี บุญเกิด. (2565). ข้าวของสามัญในพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=404

MLA

สุธาสินี บุญเกิด. "ข้าวของสามัญในพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=404>

HARVARD

สุธาสินี บุญเกิด, 2565. "ข้าวของสามัญในพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=404 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 595.75 KB