เมื่อมนุษย์คิดแทนสัตว์: กอริลลา ‘บัวน้อย’ กลางกรุง

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

กระแสการพูดถึงบัวน้อย (กอริลลา) ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ล้วนพูดถึงคุณภาพชีวิต และสิทธิสัตว์ ภายในสวนสัตว์พาต้า งานชิ้นนี้จึงชวนให้เห็นถึงปัญหาของมานุษยรูปนิยมที่ปรากฎอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. (2565). เมื่อมนุษย์คิดแทนสัตว์: กอริลลา ‘บัวน้อย’ กลางกรุง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=403

MLA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. "เมื่อมนุษย์คิดแทนสัตว์: กอริลลา ‘บัวน้อย’ กลางกรุง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=403>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์, 2565. "เมื่อมนุษย์คิดแทนสัตว์: กอริลลา ‘บัวน้อย’ กลางกรุง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=403 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 362.77 KB