“มะตะบะปุยุด” เรื่องเล่าชุมชนบนจานอาหาร

นิฌามิล หะยีซะ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อาหารจานหนึ่งสามารถบอกเล่าวิถีชุมชนหนึ่งได้เป็นอย่างดี ชวนอ่านความเป็นชุมชนบ้านปุยุด ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผ่านอาหารว่างยอดนิยมในสังคมมลายูปาตานี “มะตะบะ”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2565). “มะตะบะปุยุด” เรื่องเล่าชุมชนบนจานอาหาร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=400

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "“มะตะบะปุยุด” เรื่องเล่าชุมชนบนจานอาหาร". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=400>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2565. "“มะตะบะปุยุด” เรื่องเล่าชุมชนบนจานอาหาร", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=400 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 438.85 KB