• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อุตสาหกรรมความเชื่อ: การธำรงอยู่และการปรับตัวของความเชื่อในสังคมสมัยใหม่

อุตสาหกรรมความเชื่อ: การธำรงอยู่และการปรับตัวของความเชื่อในสังคมสมัยใหม่

ปุรินทร์ นาคสิงห์ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการผลิตวัตถุทางความเชื่อหลากหลายรูปแบบและเป็นจำนวนมาก มีเหตุอะไรที่ทำให้วัตถุทางความเชื่อยังธำรงอยู่ทั้ง ๆ ที่สังคมให้ความสำคัญกับความสมเหตุสมผล และความเป็นวัตถุวิสัย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปุรินทร์ นาคสิงห์. (2565). อุตสาหกรรมความเชื่อ: การธำรงอยู่และการปรับตัวของความเชื่อในสังคมสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=389

MLA

ปุรินทร์ นาคสิงห์. "อุตสาหกรรมความเชื่อ: การธำรงอยู่และการปรับตัวของความเชื่อในสังคมสมัยใหม่". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=389>

HARVARD

ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2565. "อุตสาหกรรมความเชื่อ: การธำรงอยู่และการปรับตัวของความเชื่อในสังคมสมัยใหม่", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=389 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 632.46 KB