มานุษยวิทยากับมุมมองด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมกรณีเหมืองแร่

นัฐวุฒิ สิงห์กุล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความรู้ทางมานุษยวิทยาจะสามารถท้าทายวิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างไร ที่เชื่อมโยงกับมานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาย่อยที่น่าสนใจที่กำลังเติบโตเนื่องจากความยั่งยืนและวิกฤตการณ์ของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นศูนย์กลางมากขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. (2565). มานุษยวิทยากับมุมมองด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมกรณีเหมืองแร่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=387

MLA

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. "มานุษยวิทยากับมุมมองด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมกรณีเหมืองแร่". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=387>

HARVARD

นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2565. "มานุษยวิทยากับมุมมองด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมกรณีเหมืองแร่", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=387 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 161.69 KB