มานุษยวิทยาออกแบบ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

design anthropology เป็นสนามใหม่ของกระบวนการศึกษาทางมานุษยวิทยาและเป็นที่รู้จักทั่วไปในช่วงปี ค.ศ. 1990 ที่ให้ความสนใจกับคำถามว่าการออกแบบจะช่วยสร้างความหมายในความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. (2565). มานุษยวิทยาออกแบบ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=385

MLA

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. "มานุษยวิทยาออกแบบ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=385>

HARVARD

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, 2565. "มานุษยวิทยาออกแบบ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=385 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 282 KB