วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, นิสา เชยกลิ่น | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านและเรียนรู้ประวัติวัดศรีสุพรรณ อ.เมืองเชียงใหม่ ผ่านจารึกวัดศรีสุพรรณ จากฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อทำความรู้จักพระธาตุวัดศรีสุพรรณมากยิ่งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, นิสา เชยกลิ่น. (2565). วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=384

MLA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, นิสา เชยกลิ่น. "วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=384>

HARVARD

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, นิสา เชยกลิ่น, 2565. "วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=384 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.17 MB