ตามหาโจรห้าร้อย

นิสา เชยกลิ่น | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ทำไมต้องโจรห้าร้อย? จุดประกายความอยากรู้เรื่องโจรห้าร้อย จากการอ่านใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างระฆัง วัดโบสถ์ ราชบุรี ที่มีสำเนาใบลานให้อ่านกันได้ในฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันในประเทศไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิสา เชยกลิ่น. (2565). ตามหาโจรห้าร้อย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=381

MLA

นิสา เชยกลิ่น. "ตามหาโจรห้าร้อย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=381>

HARVARD

นิสา เชยกลิ่น, 2565. "ตามหาโจรห้าร้อย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=381 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 182.72 KB