• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ก่อร่างเป็นบางกอก = Siamese melting pot Edward Van Roy ผู้เขียน; ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้แปล

ก่อร่างเป็นบางกอก = Siamese melting pot Edward Van Roy ผู้เขียน; ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้แปล

จรรยา ยุทธพลนาวี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บางกอกดั้งเดิมเป็นเมืองหนึ่งที่มีความเป็นพหุสังคม-พหุวัฒนธรรม ก่อนที่จะถูกนโยบายของความเป็นสยามใหม่ครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้ให้อยู่ภายใต้อัตลักษณ์ของชนชาติไทยขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2565). ก่อร่างเป็นบางกอก = Siamese melting pot Edward Van Roy ผู้เขียน; ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=373

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ก่อร่างเป็นบางกอก = Siamese melting pot Edward Van Roy ผู้เขียน; ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้แปล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=373>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2565. "ก่อร่างเป็นบางกอก = Siamese melting pot Edward Van Roy ผู้เขียน; ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้แปล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=373 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 550.61 KB