เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนเอกสารโบราณสู่โลกยุคดิจิทัล

นิสา เชยกลิ่น | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แนะนำวิธีการดิจิไทด์เอกสารโบราณ เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เอกสารโบราณได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งข้อมูลและไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้ทั่วทุกมุมโลก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิสา เชยกลิ่น. (2565). เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนเอกสารโบราณสู่โลกยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=371

MLA

นิสา เชยกลิ่น. "เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนเอกสารโบราณสู่โลกยุคดิจิทัล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=371>

HARVARD

นิสา เชยกลิ่น, 2565. "เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนเอกสารโบราณสู่โลกยุคดิจิทัล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=371 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.65 MB