• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ศรีลังกา 1,500 ปีก่อน (ศตวรรษที่ 6) ร่องรอยความรุ่งเรืองจากปากคำ คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย

ศรีลังกา 1,500 ปีก่อน (ศตวรรษที่ 6) ร่องรอยความรุ่งเรืองจากปากคำ คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย

ตรงใจ หุตางกูร | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักบวชชาวเมืองอเล็กซานเดรียแห่งคริสตจักรไบแซนไทน์ ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 6 ถูกขนานนามว่า คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย ได้บันทึกเรื่องราวความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของศรีลังกาไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกาะศรีลังกา เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในระบบเครือข่ายการค้าโพ้นทะเลยุคโบราณ ระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร. (2565). ศรีลังกา 1,500 ปีก่อน (ศตวรรษที่ 6) ร่องรอยความรุ่งเรืองจากปากคำ คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=368

MLA

ตรงใจ หุตางกูร. "ศรีลังกา 1,500 ปีก่อน (ศตวรรษที่ 6) ร่องรอยความรุ่งเรืองจากปากคำ คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=368>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, 2565. "ศรีลังกา 1,500 ปีก่อน (ศตวรรษที่ 6) ร่องรอยความรุ่งเรืองจากปากคำ คอสมัส ผู้ท่องอินเดีย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=368 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 578.71 KB