ขยะ, สิ่งเหลือทิ้ง, และมานุษยวิทยา Anthropology of Waste and Garbology

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อนาคตของการศึกษาสิ่งที่ถูกทิ้งต้องทำงานใกล้ชิดกับการจัดการขยะมากขึ้น เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการสร้างนวัตกรรมการผลิต การบริโภค และการจำกัดสิ่งต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มากยิ่งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). ขยะ, สิ่งเหลือทิ้ง, และมานุษยวิทยา Anthropology of Waste and Garbology. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=367

MLA

สัมพันธ์ วารี. "ขยะ, สิ่งเหลือทิ้ง, และมานุษยวิทยา Anthropology of Waste and Garbology". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=367>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "ขยะ, สิ่งเหลือทิ้ง, และมานุษยวิทยา Anthropology of Waste and Garbology", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=367 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 330.03 KB